Folyamatosan zajlik az utak járhatóvá tétele

Az önkormányzat a 2014-2019-es időszakra elfogadott Gazdasági programjában foglaltaknak is eleget téve elindította az erre az évre meghatározott útszakaszok járhatóvá tételét városunkban. A Rövid utcának, a Deák Ferenc, a Virág és a Szilágyi Erzsébet utcáknak már elkészült a fehér kőzúzalékos burkolata és a munkák folytatódnak. A várható pénzügyi lehetőségek alapján az önkormányzat évente 4 km-nyi útszakasz járhatóvá tételét vállalta. Az aszfaltborítású útszakaszokon a téli és a csapadékos időjárás is okozott gondokat. Az önkormányzat ezért mintegy 200 m2 területre kötött szerződést a kátyúk kijavítására. A május végi testületi ülésen a képviselők már a 2017. évi felújítások árajánlatai közül is kiválasztották a legkedvezőbbet, a szerződéskötés folyamatban van ennek alapján. Az önkormányzat a Gazdasági programban vállalt kötelezettségeinek eleget téve tehát folyamatosan hajtja végre a pusztaszabolcsiak életét megkönnyítő, az utak járhatóvá tételét célzó munkálatokat.