Baricsné Kovács Zsuzsanna adóigazgatási előadó

Feladatai: 

- Magánszemély kommunális adójával kapcsolatos feladatok

- Adó- és értékbizonyítvány kiállítása,

- Adók módjára behajtható tartozások beszedése (szabálysértési bírság, szolgáltatási díjak stb.)

- Pálinkafőzés adózási ügyek

- Mezőőri támogatás elszámolása, igénylése

- Mezőőri szolgálat létesítésével, fenntartásával kapcsolatos feladatok

- Mezőőri járulék beszedéséhez adattábla létrehozása, járulék beszedése

- Mezőőri szolgálat működése során jelentkező feljelentések kezelése

- Helyszíni bírságok nyilvántartásának vezetése

- Költségmentesség igazolás, vagyoni bizonyítvány kiadása