Meghívó képviselő-testületi ülésre

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2019. MÁJUS 29-ÉN (SZERDÁN) 16.15 ÓRAKOR ÜLÉST TART
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Ülésterem (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)

Napirend-tervezet
Napirendek előtt:
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
- Kérdések, interpellációk
Napirend 1. pontja
Étkezési térítési díjak megállapítása

Napirend 2. pontja
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” pályázat

Napirend 3. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

Napirend 4. pontja
Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzésről

Napirend 5. pontja
Beszámoló a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról

Napirend 6. pontja
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásának átfogó értékelése

Napirend 7. pontja
Tájékoztató a Szabolcsi Nyári Fesztivál előkészületeiről

Napirend 8. pontja
Kártérítési igény elbírálása

Napirend 9. pontja
Sport utca 2/2 I. és II. önkormányzati tulajdonú üzlet bérleti jog megszüntetése

Napirend 10. pontja
Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság és Pusztaszabolcs Város Önkormányzata közötti bérlőkijelölési jog gyakorlása

Napirend 11. pontja
Pusztaszabolcsi Városi Óvoda alapító okiratának módosítása

Napirend 12. pontja
A 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó óvodatej program

Napirend 13. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

Napirend 14. pontja
Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület kérelme rendezvényszervezésre
(Pusztaszabolcsi Lovasok Társasága- Szüreti felvonulás)

Napirend 15. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak vasúti
felújítás- és vágányzár idejére- történő forgalomkorlátozása

Napirend 16. pontja
Változási vázrajz a 701/3-5 és 702/23-30 hrsz földrészletek egyesítése

Napirend 17. pontja
A hatályos településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő módosítása, a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósítása érdekében

Napirend 18. pontja
Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Napirend 19. pontja
Tóth Anita önkormányzati földterület-vásárlási kérelme

Napirend 20. pontja
Az Inter Travel Kft. közszolgáltatási szerződés módosítási kérelméről szóló 109/2019.
(III.27.) határozat módosítása

Napirend 21. pontja
Napraforgó Klub kérelme

Napirend 22. pontja
A praxis I. programra való jelentkezés (18.30 óra) (Helyszíni kiosztás)

Napirend 23. pontja
Vörösmarty utca 26. telekrész megvásárlásának előszerződéséről a II. sz. átemelő
áthelyezésének tekintetében (Helyszíni kiosztás)

Pusztaszabolcs, 2019. május 24.
Csányi Kálmán
polgármester

Időpont: 
szerda, május 29, 2019 - 16:15