Ekkerné Nagy Katalin általános igazgatási előadó

Munkakörhöz tartozó alapvető feladatok:

Kereskedelmi ügyek

- Üzletek bejelentése, működési engedélyek kiadása, módosítása, megszüntetése, a jogszabályban meghatározott hatósági előírások meglétének ellenőrzése. Vásárlók könyve és ellenőrzési napló hitelesítése.

- Törvényességi és fogyasztóvédelmi ellenőrzés, helyszíni eljárások és ezek jegyzőkönyvi dokumentálása, indokolt esetben hatósági eljárás kezdeményezése.

Telepengedélyezési eljárás

- Kérelmek és mellékleteinek átvétele

- Szakhatóságok megkeresése

- Helyszíni szemle lefolytatása

- Határozathozatal

Anyakönyvvezetési feladatok:

- Házasságkötések, névadások felvétele, ünnepélyes lebonyolítása, halálesetek anyakönyvezése

- Anyakönyvi események rögzítése ASZA gépen

- Házassági névmódosítási ügyek

- Névváltoztatási kérelmek

- Válási lapok rögzítése

- Anyakönyvi kivonatok, értesítések, adatszolgáltatások

- Anyakönyvi népmozgalmi statisztika küldése KSH részére

- Állampolgársági ügyek